Malarz / Elektryk / Spawacz / Monter w zakresie sanitar. (m/w/d)

Szukamy caly czas malarzy, elektryków, spawaczy i specjalistów w zakresie SHK. Na stanowisku w Berlinie i okolicy otrzymaj? Pa?stwo miesi?czne wynagrodzenie w wysoko?ci 1400-1700 EUR/netto (dla miejscowych i doje?d?aj?cych).

Z?ó? swoj? aplikacj? poprzez formularz znajduj?cy si? pod linkiem https://www.labbow.com/bewerber/bewerbungsformular-pl-bln albo wysy?aj?c E-mail na adres: mariusz.mlynski@labbow.com

Nasza oferta:

- kompetentne doradztwo i ?yczliwe wsparcie
- umowa o prac? na czas nieokre?lony z wynagrodzeniem
zgodnymi z umow? taryfow?
- mo?liwo?? pó?niejszego sta?ego zatrudnienia u klienta
- wynagrodzenie zale?ne od kwalifikacji i do?wiadczenia
- do 30 dni urlopu
- bonusy ?wi?teczne i urlopowe
- punktualne wynagrodzenie
- mo?liwo?? pobierania zaliczek
- mi?a atmosfera pracy i traktowanie z szacunkiem

Twój profil:

- uko?czone wykszta?cenie zawodowe
- jeste? samodzielny i dok?adny w pracy
- lubisz prac? zespo?ow? oraz posiadasz umiejttno?ci komunikacyjne
- jeste? niezawodny i gotowy do pracy
- masz silne poczucie jako?ci i odpowiedzialno?ci
- znajomo?? j?zyka niemieckiego b?dzie dodatkowym atutem, nie jest to jednak warunek koieczny.

Zainteresowali?my Ciebie? Do??cz do naszego zespo?u i z?ó? wniosek ju? dzi?!

Aby z?o?y? aplikacj? wype?nij formularz, który znajduje si? pod poni?szym linkiem:

https://www.labbow.com/bewerber/bewerbungsformular-pl/
lub wy?lij swoje CV na E-mail: mariusz.mlynski@labbow.com

Ogólne informacje:

Wszystkie nasze oferty pracy s? zgodne z ustaw? o równym traktowaniu pracownika
Miejsce pracy jest centralnie po?o?one i ma dobry skomunikowanie ze ?rodkami transportu publicznego

-
Firma Labbow Personalleasing e.K. jest ?redniej wielko?ci firm? z wieloletnim do?wiadczeniem zajmuj?c? si? rekrutacj? polskich pracowników do pracy czasowej na terenie ca?ych Niemiec. We wspó?pracy z naszymi klientami gwarantujemy partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Nasza marka oznacza jako?? i motywacj? we wspó?pracy z naszymi klientami

-
Labbow Personalleasing e.K.
Inhaber: Michael Labbow
Niederlassung Berlin
Bülowstraße 27
10783 Berlin
Kontakt:
Tel.: 030 / 236094 - 14
Fax: 030 / 236094 - 19
Registereintrag:
Handelsregister: HRA 40094 B
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 239441336
Zuständige Behörde:
Labbow Personalleasing e.K. (Inh.: Michael Labbow) ist im Besitz der Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung. Diese wurde erteilt durch die:
Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit
Projensdorfer Straße 82
24106 Kiel
Tel.: 0431/3395-0
Fax: 0431/3395-9999
Datenschutz:
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://www.labbow.com/datenschutz

Details

Standort D-10783 Berlin Schöneberg

Anbieter

Bei Quoka seit 11.11.19
Verifiziert

Angebot

Nummer 267656676
Datum 14.11.2019
Kategorie Stellenmarkt » Stellenangebote » Stellenangebote
Anzeigentyp gewerbliches Angebot
Problem melden
Blättern